Sport znamená pro organizmus zvýšenou potřebu koenzymu Q10

Koenzym Q10 dodá sportovcům potřebnou energii1. Při zvýšené tělesné aktivitě se zvyšuje spotřeba energie v organizmu.
Energie se získává oxidací živin (cukry, tuky, bílkoviny) na buněčné úrovni. Koenzym je jednou z látek, která je pro tento proces nezbytná (působí jako přenašeč elektronu mezi proteinovými komplexy). Pokud je tedy zvýšený nárok na tvorbu energie při sportu, musí mít organizmus dostatek koenzymu Q10, aby si dokázal energii vyrobit, jinak nastává únava a pokles výkonnosti. Je třeba také vědět, že výsledkem oxidace živin není jenom tvorba energie, ale vznikají i vedlejší produkty např. volné radikály. Volné radikály mohou poškozovat buňky (tkáně).

Zamezuje negativnímu působení volných radikálů

Toto poškozování, pokud je opakované, působí postupnou degeneraci příslušných tkání (např. svalů) a vede k jejich předčasnému a rychlejšímu stárnutí. Proto je vhodné zamezit negativnímu působení volných radikálů podáváním látek, které mají schopnost jejich ničivý účinek odstranit. Těmito obrannými látkami jsou antioxidanty.

2. Koenzym Q10 je velice účinný antioxidant a to je jeho druhá nezastupitelná role při vykonávání sportovních aktivit. Když trénujete, do organizmu se dostává více kyslíku a štěpením živin vzniká více energie, ale také více škodlivin (volných radikálů). Je pravděpodobné, že to jsou právě ony, kdo je příčinou dosud neobjasněného přetrvávání svalové bolesti ještě několik dní po těžkém tréninku. Je dobré vědět, že koncentrace volných kyslíkových radikálů v organizmu je totiž přímo úměrná intenzitě a délce fyzického výkonu.

Jinými slovy, při hodinovém tréninku je poškození organizmu vlivem volných radikálů významně nižší než po několikahodinové vyčerpávající jízdě na kole. Kdy je jednoznačně zvýšené riziko tvorby nebezpečného množství volných radikálů? Především při dlouhotrvajících vytrvalostních aktivitách prováděných vysokou intenzitou (např. již výše zmíněná jízda na kole, nebo turnaje ve sportovních hrách - fotbal, hokej, tenis, sqash)

Sportováním spalujeme vyšší množství antioxidantů

Při sportu roste spotřeba antioxidantů, koenzym Q10 je účinný antioxidantDr. Fořt uvádí, jako rizikové:

  • trénujete-li každý den 2 a více hodin
  • je-li intenzita tréninku vyšší než 80% vašeho maxima
  • máte-li výraznou tukovou nadváhu (již nad 10 %)
  • jste-li starší než 45 let

 

Je třeba si uvědomit, že nadbytek volných radikálů nevzniká pouze působením kyslíku při oxidaci živin, ale také při vystavení organizmu nepříznivým vnějším vlivům. Negativně působí především kouření, výfukové plyny, stres, ozón, chemikálie ve vzduchu, potravinách, UV záření, alkohol atd. Jelikož jsme v běžném životě vystaveni stále většímu působení těchto vlivů, velké množství antioxidantů (i koenzymu Q10) je spotřebováno na boj s nimi.

Koenzym Q10 zamezuje tvorbě volných radikálůPokud se k tomu přidá intenzivně prováděná sportovní aktivita po delší dobu (kolo, fotbal, sqash), je spotřeba antioxidantu ještě vyšší. A zejména ve vyšším věku, kdy klesá vlastní produkce, příjem potravou se stane nedostatečným a je třeba dodávat koenzym Q10 jako doplněk stravy. Sportovní aktivita má samozřejmě široce pozitivní přínos pro člověka.

Zejména pravidelná aktivita, v rekreačním tempu, odpovídající individuálním možnostem, prováděná v čistém přírodním prostředí, je prevencí řady civilizačních chorob. I malé množství volných radikálů je prospěšné (tvoří součást obranných mechanizmů proti baktériím a virům).

 

Jak ale zlikvidovat jejich přebytek, pokud se na nás vztahují výše zmiňovaná rizika a jsme každodenně vystaveni nepříznivým vlivům životního prostředí? Zde přicházejí na řadu doplňky stravy.

Koenzym Q10 je univerzálně použitelný antioxidant, který se podílí na produkci energie v organizmu a současně působí proti toxickým volným radikálům.