Kriteria kvality pro výrobu koenzymu Q10

koenzym-q10-prisna-vyrobni-kriteriaKoenzym Q10 používaný k výrobě doplňků stravy se získává buď přírodním fermentačním způsobem, nebo synteticky. Přírodním způsobem je koenzym Q10 získáván bakteriální fermentací, nebo fermentací z kvasnicových buněk. Obsahuje jen nepatrné množství pro naše tělo nevyužitelného koenzymu Q9 a koenzymu Q11.

Q10 se vyrábí přírodní cestou
nebo synteticky

Koenzym Q10 se dá získávat i syntetickou cestou. Syntéza začíná ze směsi izolované z tabákových listů. Takto získaný koenzym Q10 obsahuje relativně vysoký podíl cis-izomerů a je doprovázen koenzymem Q9, jako vedlejším produktem č. 1.

 

Výroba pokračuje složitým procesem čištění suroviny, kdy dochází k odstraňování vedlejších produktů. Díky limitům stávajících technologií bývají v surovině nevyužitelné příměsi. Protože je koenzym Q10 rozpustný v tucích, je měkká želatinová kapsle, kde je koenzym Q10 rozpuštěn v sojovém oleji, optimální lékovou formou. Je třeba ji preferovat zejména před tabletami. 

Vstřebávání koenzymu Q10 klesá, jak podaná jednotlivá dávka roste2
 

vysoka-kvalita-a-prisna-kriteria-vyroby-q10Výsledky posledních lékařských výzkumů vybízejí k užívání vyšších dávek než v minulosti (100 a více mg denně v klinických studiích). Vzhledem k tomu by neměla být jednotlivá dávka nižší než 30 mg koenzymu Q10 a zároveň by neměla být vysoká, abychom zachovali příznivý poměr vstřebávání.

Ze současného pohledu se jako optimální jeví měkká želatinová kapsle se 30-60 mg koenzymu Q10 rozpuštěného v přírodním oleji*.

Pro výrobu koenzymu Q10, jako doplňku stravy, není v ČR legislativně vyžadována farmaceutická kvalita výroby

Ovšem pro záruku kvalitního zpracování suroviny, chemickou i mikrobiologickou čistotu a pro záruku maximální kvality je třeba preferovat preparáty vyrobené pod přísnými kritérii správné výrobní praxe při farmaceutické výrobě (GMP). Takto vyrobeným (a označeným) přípravkům by měli dávat přednost zejména dlouhodobí uživatelé a uživatelé s chronickým onemocněním.

Bezpečnost
Není popisována toxicita, ani nežádoucí vedlejší účinky podáváním koenzymu Q10 jako doplňku stravy. 
Pod lékařskou kontrolou a z lékařských důvodů již bylo podáváno 600 mg3 i 1200 mg4 koenzymu  Q10 denně po dobu 30 nebo 16 měsíců. Ani v těchto dávkách nebyly pozorovány významné vedlejší účinky.

* Maximální povolená dávka v České republice pro koenzym Q10 jako doplněk stravy je 60 mg denně.

1 Vormann, AgroFood industry hi-tech 34 (2004)
2 Weber, Mol Aspect Med 18 Suppl:S251-254 (1997)
3 The Huntinghton Study Group, Neurology 57:397-404 (2001)
4 Shults at al., Arch Neurol 59:1541-50 (2002)