Únava, volné radikály a antioxidanty.

Koenzym Q10 pomáhá zvládnout obtížné situaceÚnava je stav organizmu následující po zátěži s touhou po odpočinku a nemožnosti pokračovat v další činnosti. Únava může vést až k celkovému vyčerpání organizmu. Je třeba rozlišit normální únavu po fyzické zátěži od únavy patologické.

Ta se dostavuje po malé zátěži či dokonce v klidu. O chronické únavě hovoříme tehdy, pokud přetrvává déle než 6 měsíců. Často bývá doprovázena i jinými obtížemi, jako je např. zhoršení koncentrace a paměti, zvýšená teplota, bolesti hlavy, kloubů atd. Při dlouhodobě přetrvávající únavě je na místě navštívit lékaře, aby mohl posoudit, zda neexitují nějaké další zdravotní příčiny únavy.
 

Působením těchto faktorů dochází v organizmu ke vzniku volných radikálů, které ničí okolní buňky. 

  

V současné době jsou příčinou únavy především zvýšené nároky na organizmus, které na nás kladou každodenní povinnosti. Vysoké pracovní vytížení způsobující psychickou vyčerpanost, nadměrný a špatně zvládaný stres, nedostatečný příjem vitaminů a minerálů v potravě, kouření, alkohol, nezdravé životní prostředí. K likvidaci těchto látek potřebuje organizmus využít většího množství antioxidantů (způsobují neutralizaci volných radikálů a tím brání poškozování buněk). 

 

Koenzym Q10 pomáhá zvládnout únavu a vyčerpáníKoenzym Q10 má v organizmu další roli a tou je tvorba energie potřebná pro normální funkci organizmu. Pokud je velká část koenzymu Q10 spotřebována jako antioxidant k likvidaci volných radikálů při stresu, psychickém vytížení a působení znečištěného životního prostředí, automaticky nemusí být jeho množství dostatečné pro tvorbu energie.

Mezi vysoce účinné antioxidanty patří
koenzym Q10
.

To se projeví zvýšenou únavou. Nedostatek ještě umocňuje zvýšená fyzická aktivita a zvyšující se věk (po 20. roce věku klesá syntéza koenzymu Q10 v játrech). Koenzym Q10 neutralizuje volné radikály a tím brání poškozování buněk.

U osob pracovně vytížených, vystavených dlouhodobému působení stresu, při fyzické aktivitě ve vyšším věku, je pro odstranění únavy a tvorbu energie vhodné doplňovat koenzym Q10.