Stres a odolnost organizmu proti němu

Koenzym Q10 pomáhá zvládat stresové situace.Stres je jedním z faktorů, který se podílí na vzniku volných kyslíkových radikálů v organizmu. Volné radikály jsou nestabilní a vesměs škodlivé částice, které vznikají jako vedlejší produkt při látkové přeměně v našich buňkách.

Velké množství volných radikálů se vytváří ve zvýšené míře z cigaretového kouře, alkoholu, UV záření, smogu a při nadměrné fyzické námaze.Jedná se o molekuly, které ztratily svou důležitou část - jeden ze svých elektronů nesoucích náboj. Za stabilní situace se elektrony vyskytují v párech.

K získání původní rovnováhy (elektrické neutrality) musí radikál buď získat jeden elektron od okolních molekul, nebo se zbavit svého nepárového, přičemž dochází k poškození okolních struktur. S malým množstvím volných radikálů se organizmus dokáže vyrovnat. Jestliže jich však vzniká příliš mnoho, nestačí je tělo odbourat a dochází k napadání a poškozování buněk.

Koenzym Q10 patří mezi antioxidanty

Látky neutralizující účinek volných radikálů se nazývají antioxidanty. Jsou to látky, které mohou volným radikálům poskytnout kýžený elektron, aniž jim to uškodí. Setká-li se antioxidant s radikálem, dojde k přesunu elektronu, radikál zaniká a buněčné struktury jsou tím ochráněny. Pokud nedojde k setkání s antioxidantem, radikál ničí okolní buňky a výsledným projevem je pomalá degenerace nazývaná stárnutí. Čím více buněčných struktur je takto napadeno, tím je stárnutí rychlejší.

Koenzym Q10 napomáhá zvládat tíživé dny a stresČím důležitější buňky jsou poškozeny, tím závažnější jsou projevy. Pokud je tedy organizmus vystaven působení stresu, vysokého pracovního vytížení popřípadě znečištěného životního prostředí (smog), při kterém vznikají volné radikály a tím je narušena rovnováha mezi nimi a antioxidanty, je vhodné dodávat antioxidanty formou potravinových doplňků.

Užíváním koenzymu Q10 je organizmus doplněn o účinný antioxidant. Navenek se užívání koenzymu Q10 projeví dobrou regenerací po zátěži, celkovou odolností a vitalitou.