Koenzym Q10 a stárnutí organizmu.

Stářím ubývá obsah koenzymu Q10Stárnutí je pomalá degenerace až zánik buněk způsobená mimo jiné opakovaným poškozováním buněčných struktur. Příčinou jsou z velké části toxické volné radikály. Jsou to nestabilní a vesměs škodlivé částice, které vznikají jako vedlejší produkt při látkové přeměně v buňkách. Velké množství volných radikálů se vytváří z cigaretového kouře, alkoholu, UV záření, smogu a při nadměrné fyzické námaze a stresu. Látky neutralizující (zastavující) účinek volných radikálů se nazývají antioxidanty.

Koenzym Q10 je velmi účinný antioxidant

Navíc koenzym Q10 je v organizmu umístěn právě tam, kde jsou volné radikály produkovány. Zejména srdce je náchylné ke ztrátám koenzymu Q10. To může negativně ovlivnit produkci energie a schopnost buněk odolávat poškození. Podávání koenzymu Q10 formou doplňku stravy upravuje obsah koenzymu Q10 ve tkáních zpět na žádoucí úroveň. Zároveň může na buňky působit tak, že jejich vybavení odpovídá buňkám mladším.

Například: Obraz genů kosterních svalů starších lidí se změnil po podávání koenzymu Q10 směrem k obrazu, který je obecně nalézán u mladších jedinců (Linnane et al., Ann NY Acad Sci, 959: 396-411, 2002). Také v kůži se objevuje vytrvalý pokles koenzymu Q10 po dosažení maxima mezi 20 až 30 lety věku. (Vormann, Agrofood industry hi-tech, 34-37, 2004).

Se zvyšujícím se věkem je pozorováno snížení obsahu koenzymu Q10 v různých tkáních. Stárnutí kůže se projevuje vráskami, poklesem pevnosti a náchylností k barevným změnám (zarudnutí, pigmentace). Dlouhodobá místní aplikace koenzymu Q10 v kosmetických přípravcích vede ke zmenšení vrásek a zpomalení tvorby nových. Koenzym Q10 je účinný proti poškozování kůže vlivem UV záření, snižuje poškozování buněk volnými radikály.

Aplikace v podobě krémů spolu s užíváním doplňku stravy podporuje přirozenou obnovu buněk v hlubších vrstvách pleti. Zároveň se výrazně zlepšuje i pružnost a pevnost pleti. Užívání 30 mg koenzymu Q10 denně je vhodné dlouhodobě, v období zvýšené expozice UV záření (léto, zimní pobyt na horách apod.) je vhodnější užívat 60 mg denně.